Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

Misją Metra Warszawskiego Sp. z o.o. jest realizowanie przewozów pasażerskich koleją podziemną w Warszawie, bieżące utrzymanie i eksploatacja taboru, urządzeń i obiektów metra oraz zastępstwo inwestycyjne i nadzór nad pracami budowlanymi przy rozbudowie sieci stołecznego metra.

Spółka korzysta z udostępnionej przez miasto st. Warszawa infrastruktury metra (tunele, stacje) i odpowiada za ich utrzymanie. W ramach działalności eksploatacyjnej (przewozowej) spółka, na podstawie umowy handlowej, otrzymuje od Zarządu Transportu Miejskiego wynagrodzenie obliczane na podstawie ustalonej stawki za wozokilometr (kilometr przejechany przez wagon metra).

Dodatkowe źródło utrzymania firmy stanowią dochody z działalności handlowej Metra Warszawskiego (wynajem powierzchni handlowej, reklamowej itd.) oraz dochody z działalności inwestycyjnej. Miasto st. Warszawa zleca spółce pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy rozbudowie metra, za co spółka otrzymuje wynagrodzenie obliczane jako procentowy współczynnik wysokości podpisywanych kontraktów.

patrz:

Status Prawny, Akt Założycielski. Rozdział II. Przedmiot działalności Spółki.


Wprowadził BZMW/kmalawko 2008-02-05
Aktualizujący bzmw/kmalawko 2009-04-22
Zatwierdzający bzmw/mmichalik 2009-04-22
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2009-04-22
Wersja standardowa