Kanał Wyżej
Status prawny
Tresc
Forma organizacyjna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
Struktura własnościowa: Miasto Stołeczne Warszawa (100% udziałów)
Wysokość kapitału zakładowego 328.917.500,00 zł
Organ rejestrujący:
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
NIP 526-26-73-576
KRS 0000146121

Odnosniki
 


Zalaczniki
Akt Założycielski


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa