Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Treść
Forma organizacyjna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
Struktura własnościowa: Miasto Stołeczne Warszawa (100% udziałów)
Wysokość kapitału zakładowego 328.917.500,00 zł
Organ rejestrujący:
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
NIP 526-26-73-576
KRS 0000146121
Odnośniki

 

Załączniki

Akt Założycielski


Wprowadził BZMW/kmalawko 2009-04-16
Aktualizujący Nagórny Bartosz (Metro Warszawskie Sp. z o.o.) 2021-09-28
Zatwierdzający Piotrowska Katarzyna (Metro Warszawskie Sp. z o.o.) 2021-09-28
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-09-28
Wersja standardowa