Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującym w Spółce Zintegrowanym Systemem Zarządzania zgodnym z normami : PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-9 i PN-ISO 45001:2018-6
 
 W szczególności:  
- rejestr pracowników, emerytów i rencistów,
- rejestr sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
- rejestr pojazdów – elektroniczny wykaz wszystkich pociągów i wagonów metra z ich danymi technicznymi i eksploatacyjnymi,
- rejestr instrukcji stosowanych przez Dział Ochrony Przeciwpożarowej,
- rejestr prowadzonych spraw sądowych
 
Dane mogą zostać udostępnione na pisemny wniosek zainteresowanego założony do Zarządu Spółki Metro Warszawskie Sp. z o.o.  Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa