Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującym w Spółce Zintegrowanym Systemem Zarządzania zgodnym z normami : PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-9 i PN-ISO 45001:2018-6

 

 W szczególności:  

- rejestr pracowników, emerytów i rencistów,

- rejestr sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,

- rejestr pojazdów – elektroniczny wykaz wszystkich pociągów i wagonów metra z ich danymi technicznymi i eksploatacyjnymi,

- rejestr instrukcji stosowanych przez Dział Ochrony Przeciwpożarowej,

- rejestr prowadzonych spraw sądowych

 

Dane mogą zostać udostępnione na pisemny wniosek zainteresowanego założony do Zarządu Spółki Metro Warszawskie Sp. z o.o.  


Wprowadził BZMW/kmalawko 2009-05-25
Aktualizujący Nagórny Bartosz (Metro Warszawskie Sp. z o.o.) 2021-05-13
Zatwierdzający Piotrowska Katarzyna (Metro Warszawskie Sp. z o.o.) 2021-05-13
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-05-13
Wersja standardowa